Spelregels F.A.Q.

Is een speler, die wegens twee keer geel de rode kaart heeft gekregen, automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten?
Nee, dit is niet het geval. De automatische uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd volgt alleen op een directe rode kaart.

Als een speler bij de directe rode kaartregeling de eerstvolgende wedstrijd aan de kant heeft gezeten en er is nog geen uitspraak van de tuchtcommissie ontvangen, mag die speler dan de volgende wedstrijd wel meespelen?Een speler of wisselspeler die vóór, tijdens of na een officiële wedstrijd een directe rode kaart heeft gekregen, mag automatisch niet meespelen in de eerstvolgende officiële wedstrijd van zijn/haar elftal en is tevens gedurende deze periode niet speelgerechtigd voor andere elftallen. Heeft de speler na de eerstvolgende gespeelde officiële wedstrijd nog geen uitspraak van de tuchtcommissie ontvangen, dan is meespelen weer toegestaan. Wanneer de tuchtcommissie in haar uitspraak meer dan één wedstrijd uitsluiting oplegt, zal de wedstrijd die de speler uitgesloten is geweest als gevolg van de directe rode kaartregeling op het totaal van de straf in mindering mogen worden gebracht. In de uitspraak van de tuchtcommissie wordt dit ook vermeld.

Geldt de directe rode kaartregeling ook voor bijvoorbeeld een trainer of leider?
De directe rode kaartregeling is alleen van toepassing op (wissel)spelers die tijdens de wedstrijd op het veld staan of op de bank zitten. De regeling is dus niet van toepassing op functionarissen (trainer,
leider, verzorger etc.) op de bank. Het is voor een scheidsrechter wel mogelijk om een gele of rode kaart te geven aan functionarissen op de bank. Dit wordt door de scheidsrechter en/of rapporteur in een aparte rapportage aan de tuchtcommissie medegedeeld. Op basis van deze rapportages komt de tuchtcommissie dan tot een uitspraak. Pas na deze uitspraak vindt de eventuele uitsluiting van functionarissen plaats.

Worden de gele kaarten die een speler in de bekerwedstrijden heeft gekregen meegeteld voor competitie-wedstrijden?
Voor competitiewedstrijden en wedstrijden in de bekercompetitie bestaan aparte registratiesystemen waarin gele kaarten worden geregistreerd. Wanneer in één van beide systemen meer dan drie gele kaarten zijn geregistreerd, geldt de uitsluiting die daarop volgt voor een officiële wedstrijd in één van beide competities. Wanneer een speler in bijvoorbeeld een bekerwedstrijd zijn/haar vierde gele kaart van de bekercompetitie ontvangt, volgt er dus een uitsluiting die van toepassing is op de eerstvolgende officiële wedstrijd. Het maakt dan niet uit of dit een competitie- of een bekerwedstrijdis.

Als een speler is uitgesloten voor wedstrijden van een bepaald team en de straf is op zondagmochtend uitgezeten, mag deze persoon dan op dezelfde dag ’s middags in een ander elftal uitkomen?
Een speler of wisselspeler die vóór, tijdens of na een officiële wedstrijd een directe rode kaart heeft gekregen, mag niet meespelen in de eerstvolgende officiële wedstrijd van zijn/haar elftal. Ook mag hij/zij niet in een ander elftal van zijn vereniging meespelen tot en met de dag volgende op diewaarop zijn/haar elftal deze eerstvolgende officiële wedstrijd heeft gespeeld. Dit houdt in dat een (wissel)speler niet ’s ochtends met een ander elftal mag meespelen als de wedstrijd van zijn/haar eigen elftal pas ’s middags plaatsvindt. Ook is het niet mogelijk ’s middags met een ander elftal mee te spelen als het eigen team van de (wissel)speler die ochtend de eerstvolgende officiële wedstrijd heeft gespeeld. Meespelen in een ander elftal van de vereniging is dus in géén geval mogelijk tot de dag na de eerstvolgende officiële wedstrijd van het eigen team van de speler.

Bron: KNVB