Lid worden

Wilt u lid worden van de vereniging meldt u zich dan schriftelijk aan bij onze secretaris (zie de contactgegevens onderaan).

Contributiebedragen
- Spelend lid € 150,00     (dit geldt voor veld- en zaalvoetbal)
- Rustend lid met stemrecht €  60,00
- Seizoenkaart €  50,00
- Seizoenkaart  t/m 17 jaar of 65+ €  40,00

Wilt u seizoenkaarthouder worden van DOTO ? Klik dan hier voor het formulier.

Indien het lidmaatschap wordt aangegaan in de loop van het seizoen, geldt pro rata. Voor seizoenkaarthouders geldt pro rata naar het aantal nog te spelen thuiswedstrijden (met een minimum van € 25,00). Bijv: als er nog 10 thuiswedstrijden te spelen zijn, bedraagt de prijs 10/13 x 50 = € 38,46.

Persoonlijke wijzigingen 

Persoonliijke wijzigingen en het opzeggen van het lidmaatschap dient u ook schriftelijk bij de secretaris te melden. Zo blijft onze administratie op orde en kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Secretaris: Peter Vrolijk, Ring 65, 3195 XB Pernis