Huisregels

Leden en bezoekers dienen zich te houden aan de wet. Zo is het verboden om :

 • Alcoholische dranken te verstrekken aan personen jonger dan 16 jaar
 • Drugs, wapens en messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in het bezit te hebben
 • Geweld, diefstallen en vernielingen te plegen
 • Discriminatie, seksuele intimidatie en beledigingen (aantasting van iemands goede eer en naam) te plegen
 • In het clubhuis, kamers, toiletten of gangen te roken

KNVB-REGELS :

 • Vuurwerk: tijdens de wedstrijden is vuurwerk ten strengste verboden
 • Alcohol: verkoop en gebruik alleen in het clubgebouw. Het nuttigen van alcohol langs de lijn is verboden
 • Glaswerk: Buiten het clubhuis mogen non-alcoholische dranken alleen in kunststof of kartonnen bekers.

SPECIFIEKE DOTO-REGELS :
Het is niet toegestaan om:

 • zonder toestemming meubilair te verplaatsen
 • op tafels te zitten en stoelen te staan
 • met voetbalschoenen de kantine te betreden
 • na wedstrijden gebruik te maken van de velden zonder toestemming van het bestuur

ALGEMENE REGELS :

 • Alle aanwijzingen van bestuur en medewerkers die verband houden met onze huisregels, moet u direct opvolgen
 • Klachten moet u direct melden bij het bestuur
 • Gevonden voorwerpen moet u inleveren bij het secretariaat
 • Men dient aan de bar uitsluitend contant te betalen
 • Het bestuur dan wel personen die vrijwillig voor onze vereniging werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers mochten ondervinden
 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op het terrein

Tijden dat men alcohol mag schenken :
Maandag t/m woensdag – 18.00-22.00 uur             
Donderdag – 18.00-23.00 uur
Zaterdag - 11.00-20.00 uur